Skip to main content

Publications of the Author

Veronika Šablicová
Number of publications: 1

2007

Šablicová, V. . (2007). Správa z konferencie Etika a bioetika vo vede a vzdelávaní. Filozofia, 62(3), 271. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/3/271.pdf