Skip to main content

Publications of the Author

Andrej Školkay
Number of publications: 3

2006

Školkay, A. . (2006). 3. slovenský filozofický kongres alebo ak to myslíme s filozofovaním vážne. Filozofia, 61(2), 165-167. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/2/165-167.pdf

2004

Školkay, A. . (2004). Nové chápanie božieho zámeru (I. Smelý). Filozofia, 59(8), 614-616. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/8/614-616.pdf
Školkay, A. . (2004). Pravidlá reflexívne – morálne konajúceho (V. Gluchman). Filozofia, 59(8), 612-614. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/8/612-614.pdf