Skip to main content

Publications of the Author

Kazimír Večerka
Number of publications: 2

1994

Večerka, K. . (1994). Podřízení etiky pozitivnímu právu, obojakost a život podie Hegla. Filozofia, 49(8), 501-510. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/8/501-510.pdf

1992

Večerka, K. . (1992). Dokázal Kant neplatnost důkazů existence Boha?. Filozofia, 47(11), 641-649. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/11/641-649.pdf