Skip to main content

Volume 16 (1961), 1

Leading Article

(Original title: Za filozofiu spätú so životom)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 3-10.
File to download: PDF
(Original title: Podstata a zmysel našej epochy)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 10-16.
File to download: PDF

Studies

(Original title: K rozvoji socialistické státnosti v komunistickou samosprávu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 17-29.
File to download: PDF
(Original title: O ideologických otázkach matematiky)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 29-42.
File to download: PDF
(Original title: Ideológia cirkvi v boji proti ľudovodemokratickému štátu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 42-51.
File to download: PDF

Communications

(Original title: O niektorých problémoch filozoficko-metodologických seminárov na pracoviskách SAV)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 52-58.
File to download: PDF
(Original title: Situácia a vyhliadky súčasnej francúzskej filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 58-62.
File to download: PDF
(Original title: Na okraj publikácií o vzťahoch medzi mužom a ženou)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 62-68.
File to download: PDF

Reviews, Remarks, Information

(Original title: Andrej Sirácky, Za socialistickú vedu a kultúru)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 69-71.
File to download: PDF
(Original title: Významná publikácia o filozofických otázkach súčasnej fyziky)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 72-73.
File to download: PDF
(Original title: J. D. Bernal, Fyzikálne vedy v 20. storočí)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 73-74.
File to download: PDF
(Original title: P. H. D. de Holbách, Spoločenský systém)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 74-75.
File to download: PDF

From Philosophical Life

(Original title: Konferencia o socialistickej demokracii)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 76-77.
File to download: PDF
(Original title: Diskusia o otázkach literárnej kritiky)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 77-78.
File to download: PDF
(Original title: Z konferencie o vede a ideológii)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 78-80.
File to download: PDF
(Original title: Diskusia o filozofických otázkach biológie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 1, 80.
File to download: PDF