Skip to main content

Volume 16 (1961), 4

Studies

(Original title: Charakter demokratických revolucí v soudobé epoše)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 253-264.
File to download: PDF
(Original title: Súčasná sémantika v západnej filozofii)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 264-273.
File to download: PDF
(Original title: Vznik anglického materializmu a Francis Bacon)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 273-282.
File to download: PDF
(Original title: Ku kritike abstrakcionizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 282-291.
File to download: PDF
(Original title: Veda a náboženstvo)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 291-302.
File to download: PDF

Communication

(Original title: Výskum brigád socialistickej práce na Slovensku)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 303-306.
File to download: PDF

Consultation

(Original title: Spoločenské bytie a spoločenské vedomie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 307-309.
File to download: PDF

Review

(Original title: Základy marxisticko-leninskej estetiky)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 310-313.
File to download: PDF
(Original title: O potrebe metodológie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 313-314.
File to download: PDF

From Philosophical Life

(Original title: Konferencia o otázkach výstavby socializmu a komunizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 315-316.
File to download: PDF
(Original title: O filozofických problémoch kozmológie a kozmogónie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 316-318.
File to download: PDF

From Books and Journals

(Original title: O vzťahoch pápežstva k Rusku)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 319.
File to download: PDF
(Original title: Sociologický výskum v službách výstavby strany)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 319-320.
File to download: PDF
(Original title: Čo s deľbou práce?)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 320.
File to download: PDF
(Original title: Dielo aj pre filozofov)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 320.
File to download: PDF
(Original title: V čom hľadať podstatu kultúrnej revolúcie?)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 320-321.
File to download: PDF
(Original title: Aktuálne problémy súčasnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 321.
File to download: PDF
(Original title: O metódach konkrétneho sociologického výskumu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 321-322.
File to download: PDF
(Original title: O „integrálnom“ poňatí psychológie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 322.
File to download: PDF
(Original title: Ako je to s humanizmom mladého Marxa?)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 322-323.
File to download: PDF