Skip to main content

Volume 17 (1962), 2

Studies

(Original title: Ke kritice kybernetického mechanicismu, positivismu a fideismu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 97-110.
File to download: PDF
(Original title: Rozprávky, náboženstvo a spoločenský vývoj)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 111-122.
File to download: PDF
(Original title: K metodologickým problémom konkrétneho sociologického výskumu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 122-133.
File to download: PDF
(Original title: Proletářský internacionalismus a zájmy národů)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 207-217.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Poznámky k teórii pojmov)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 134-146.
File to download: PDF
(Original title: Niektoré otázky výchovy k vedeckému svetonázoru na vy­sokej škole)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 147-152.
File to download: PDF
(Original title: K vedeckoateistickej propagande na dedine)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 153-154.
File to download: PDF
(Original title: Za plné zapojenie umenia do boja proti prežitkom)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 243-245.
File to download: PDF

Communication

(Original title: Bohatý prameň vedeckého myslenia)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 155-159.
File to download: PDF

Consultation

(Original title: O vzťahu masy a energie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 160-163.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Z minulosti a súčasnosti filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 164-166.
File to download: PDF
(Original title: Záslužný príspevok k dejinám slovenskej filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 166-169.
File to download: PDF
(Original title: Staré a nové v marxistickej estetike)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 169-170.
File to download: PDF
(Original title: Čo je zmyslom nášho života?)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 171-172.
File to download: PDF
(Original title: Morálka a náboženstvo)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 173-174.
File to download: PDF

From Philosophical Life

(Original title: Diskusia o metodike vedeckoateistickej výchovy)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 175.
File to download: PDF
(Original title: K prvému sjazdu psychológov)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 176-177.
File to download: PDF

Remarks

(Original title: Filozofické problémy kybernetiky)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 178.
File to download: PDF
(Original title: Nový hlas o náboženstve)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 179.
File to download: PDF
(Original title: Pokus o novú interpretáciu štruktúry hmoty a povahy pohybu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 180.
File to download: PDF
(Original title: Od kňaza k ateistovi)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 180-181.
File to download: PDF
(Original title: O mierovom spolunažívaní)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 181-182.
File to download: PDF
(Original title: Významný vydavateľský čin)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 182.
File to download: PDF

Bibliography

(Original title: Z novej filozofickej literatúry)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 2, 183-184.
File to download: PDF