Skip to main content

Volume 5 (1950), 1

Articles

(Original title: Stav a úlohy našej filozofie)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 19-37.
File to download: PDF
(Original title: Úlohy slovenskej filozofie v boji za socializmus a mier)
Filozofický sborník SAVU, 5 (1950), 1, 8-18.
File to download: PDF