Skip to main content

Volume 16 (1961), 6

Studies

(Original title: Cesty vývinu ľudstva v súčasnej epoche)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 405-416.
File to download: PDF
(Original title: O predmete kybernetiky)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 416-425.
File to download: PDF
(Original title: Náboženstvo a umenie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 425-431.
File to download: PDF
(Original title: Nemecká filozofia života a Jaspersov existencializmus)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 6, 431-435.
File to download: PDF