Skip to main content

Volume 17 (1962), 4

Communications

(Original title: Teória úrovní a dialektika prírody)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 351-360.
File to download: PDF
(Original title: O prekladaní Hegla do slovenčiny)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 360-362.
File to download: PDF
(Original title: Souhrny některých vybraných statí z Filozofického časopisu z roku 1961)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 362-366.
File to download: PDF