Skip to main content

Volume 17 (1962), 5

Studies

(Original title: Antikomunizmus — symbol viery klerikálnej reakcie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 5, 385-399.
File to download: PDF
(Original title: Niektoré filozofické problémy planetárnej kozmogónie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 5, 399-412.
File to download: PDF
(Original title: Neutrálny monizmus vo filozofii Bertranda Russella)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 5, 412-425.
File to download: PDF