Skip to main content

Volume 65 (2010), 3

Scientific Life

(Original title: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy (Konferencia mladých vedeckých pracovníkov v rámci 7. ročníka cyklu Mladá filozofia))
Filozofia, 65 (2010), 3, 311-315.
File to download: PDF