Skip to main content

Volume 68 (2013), 7

Discussions - Polemics

(Original title: O nepotrebnosti podmienky zdôvodnenia pre zmysluplnú kritickú diskusiu (Odpoveď F. Gahérovi a M. Szapuovej))
Filozofia, 68 (2013), 7, 606-614.
File to download: PDF
(Original title: O empirickej evidencii hypotéz)
Filozofia, 68 (2013), 7, 615-620.
File to download: PDF