Skip to main content

Volume 78 (2023), 7

Scientific Events

(Original title: Mladá filozofia 2023: XVIII. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov)
Filozofia, 78 (2023), 7, 600 - 602.
File to download: PDF