Skip to main content

Publications of the Author

Jože Goričar
Number of publications: 2

1966

Goričar, J. . (1966). Byrokracia ako zvláštna vrstva v súčasných spoločnostiach. Filozofia, 21(5), 524-532. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/5/524-532.pdf

1965

Goričar, J. . (1965). Problémy súčasnej juhoslovanskej sociológie. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(5), 502-509. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/5/502-509.pdf