Skip to main content

Publications of the Author

Egon Gál
Number of publications: 2

2011

Višňovský, E. ., & Gál, E. . (2011). K Rortyho miestu v dejinách západnej filozofie. Filozofia, 66(10), 957-962. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/10/957-962.pdf

1993

Gál, E. . (1993). Filozofia mysle a kognitívne vedy. Filozofia, 48(10), 601-609. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/10/601-609.pdf