Skip to main content

Publication Details

Modern Bourgeois Sociology and Social Reality

(Original title: Moderná buržoázna sociológia a spoločenská skutočnosť)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 5, 550-552.
Type of work: Reviews, Notes, Information
Publication language: Slovak
File to download: PDF