Skip to main content

Publication Details

Herecký paradox - poznámky k situácii hereckej tvorby

(Original title: Herecký paradox - poznámky k situácii hereckej tvorby)
Filozofia, 66 (2011), Príloha 3: Subjektivita/Intersubjektivita, 56-69.
Publication language: Slovak