Skip to main content

Volume 8 (1953), 3-4

Articles

(Original title: Zriadenie Slovenskej akadémie vied medzníkom v rozvoji našej filozofie)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 213-220.
File to download: PDF
(Original title: Lenin, nesmrteľný učiteľ pokrokového ľudstva)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 221-231.
File to download: PDF
(Original title: Logická kategória zákona)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 233-267.
File to download: PDF
(Original title: Renesančná filozofia v Taliansku)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 269-295.
File to download: PDF
(Original title: Gnozeologická povalia formalizmu a naturalizmu v umení)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 297-331.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: K otázke charakteru vied)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 333-354.
File to download: PDF

Views

(Original title: Materialistická estetika Černyševského v boji za realistické umenie)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 355-362.
File to download: PDF
(Original title: Na okraj prekladu Feuerbachových „Prednášok o pod­state náboženstva“ do češtiny)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 363-373.
File to download: PDF
(Original title: Významné dielo francúzskej osvietenskej filozofie)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 375-379.
File to download: PDF
(Original title: Základné teoretické otázky psychológie vo svetle diskusie v časopise „Voprosy filosofii“)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 381-389.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Karol Marx—Fridrich Engels, Vyhrané spisy I)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 391-396.
File to download: PDF
(Original title: J. V. Stalin, Spisy VIII—XII)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 396-409.
File to download: PDF
(Original title: Klement Gottwald, Spisy V—VI)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 409-416.
File to download: PDF
(Original title: Zdeňku Nejedlému Československá akademie věd)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 416-419.
File to download: PDF
(Original title: Igor Hrušovský, Niektoré otázky gnozeologie)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 419-421.
File to download: PDF
(Original title: Stanislav Felber, Ján Bayer, slovenský baconista XVII. storočia)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 421-423.
File to download: PDF
(Original title: A. Sirácky, Vznik a vývoj náboženstva)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 423-424.
File to download: PDF
(Original title: Diogenes Laertios, Život a učení filosofa Epikura)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 424-432.
File to download: PDF
(Original title: Plutarchos, Životopisy)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 432-435.
File to download: PDF
(Original title: C. A. Helvetius, Výbor z díla)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 435-438.
File to download: PDF

reviews

(Original title: Česká filozofická tvorba)
Filozofický časopis, 8 (1953), 3-4, 438-442.
File to download: PDF