Skip to main content

Volume 23 (1968), 1

From Scientific Life

(Original title: Slovenská filozofická spoločnosť k jubileu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie)
Filozofia, 23 (1968), 1, 71-73.
File to download: PDF
(Original title: Založenie odbočky Slovenskej filozofickej spoločnosti v Prešove)
Filozofia, 23 (1968), 1, 73-74.
File to download: PDF
(Original title: Tradice Zwettlu)
Filozofia, 23 (1968), 1, 74-76.
File to download: PDF