Skip to main content

Volume 30 (1975), 5

Reviews, Notes, Information

(Original title: Kritický pohľad na predstavy o podstate mravnosti)
Filozofia, 30 (1975), 5, 557-560.
File to download: PDF
(Original title: Rozum a bytie)
Filozofia, 30 (1975), 5, 561-567.
File to download: PDF
(Original title: Neoracionalizmus versus neopozitivizmus a filozofia vedy)
Filozofia, 30 (1975), 5, 567-569.
File to download: PDF