Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Róbert Karul
Počet príspevkov: 25

2019

Karul, R. . (2019). Lissarrague a Schnapp, Bažant a Frontisi-Ducroux o posune medzi zobrazovaním a videním u starých Grékov. Filozofia, 74(2), 154-162. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.2.6

2016

Karul, R. . (2016). Súčasné umenie na ceste k post-post? Ako André Stanguennec spája umenie so skromným, triviálnym a negrandióznym. Filozofia, 71(7), 595-607. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/7/595-607.pdf

2015

Karul, R. . (2015). Paradigmou súčasného umenia je neautenticita. Filozofia, 70(9), 736-747. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/9/736-747.pdf

2014

Karul, R. . (2014). Ľudská duša a mimoľudský intelekt. Filozofia, 69(7), 613-622. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/7/613-622.pdf

2013

Drengubiak, J. ., & Karul, R. . (2013). Avant-propos. Filozofia, 68(Supplementary Issue 2), 5-6.
Drengubiak, J. ., & Karul, R. . (2013). Úvod. Filozofia, 68(Supplementary Issue 2), 7-8.
Karul, R. ., Tomašovičová, J. ., & Vydrová, J. . (2013). Na úvod: Interiorita, exteriorita, responzivita. Fílozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 1. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/1.pdf
Karul, R. . (2013). Zvieracia a ľudská duša, čítanie Plotina. Filozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 91-99. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/91-99.pdf

2011

Karul, R. . (2011). Úvod. Filozofia, 66(Príloha 3), 7-8.
Karul, R. . (Ed.). (2011). Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava: Filozofický ústav SAV.