Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Juraj Čáp
Počet príspevkov: 3

2022

Čáp, J. ., & Palenčár, M. . (2022). K problému dôvery. Filozofia, 77(6), 395-407. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.6.1

2015

Čáp, J. . (2015). Smrť človeka z axiologickej perspektívy. Myšlienkové experimenty. Filozofia, 70(2), 94-106. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/2/94-106.pdf

2011

Čáp, J. . (2011). Vedomie smrteľnosti: Iné v nás?. Filozofia, 66(4), 315-324. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/4/315-324.pdf