Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jakub Švec
Počet príspevkov: 4

2022

Švec, J. . (2022). What Can Social Sciences and Humanities Offer in the Situation of Global Pandemic? Short Reflection on the Book The Human Rights Controversies and the Covid-19 Pandemic. Filozofia, 77(2), 127-142. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.2.4

2021

Švec, J. . (2021). K problematike obmedzení osobnej slobody jednotlivca v kontexte dejín vybraných autorov sociálneho liberalizmu. Filozofia, 76(8), 624-635. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.8.5

2020

Švec, J. . (2020). K historickým zdrojom liberalizmu – medzi politickou ideológiou a filozofickými pojmami. Filozofia, 75(5), 341-355. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.5.1

2018

Švec, J. . (2018). Palovičová, Z.: Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie. Filozofia, 73(4), 338-341. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/4/338-341.pdf