Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Peter Michalovič
Počet príspevkov: 4

2014

Michalovič, P. . (2014). Slovo za obrazom, alebo slovo a obraz?. Filozofia, 69(1), 33-41. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/1/33-41.pdf

2011

Michalovič, P. . (2011). Marcelli, M.: Miesto vo filozofii. Filozofia, 66(7), 713-717. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/7/713-717.pdf
Michalovič, P. . (2011). Udalosti, rečové žánre a príbehy. Filozofia, 66(7), 634-643. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/7/634-643.pdf

2009

Michalovič, P. . (2009). Nepokojné srdcia modernistov. Filozofia, 64(5), 420-428. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/5/420-428.pdf