Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Pavol Tholt
Počet príspevkov: 5

2010

Tholt, P. . (2010). K počiatkom asubjektívnej fenomenológie Jana Patočku. Filozofia, 65(2), 139-149. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/2/139-149.pdf

2006

Tholt, P. . (2006). Jan Patočka: Filozofia ako koncept starostlivosti o dušu. Filozofia, 61(5), 369-386. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/5/369-386.pdf
Leško, V. ., & Tholt, P. . (2006). Vzniklo nové filozofické pracovisko. Filozofia, 61(5), 345-346. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/5/345-346.pdf

2004

Tholt, P. . (2004). O bytnosti matematickej prírodovedy v reflexiách J. Patočku. Filozofia, 59(6), 416-433. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/6/416-433.pdf

2002

Tholt, P. . (2002). Problém "prirodzeného sveta" a východiská Patočkovho skúmania dejín filozofie a vedy. Filozofia, 57(5), 321-334. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/5/321-334.pdf