Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jaroslava Vydrová
Počet príspevkov: 19

2022

Vydrová, J. . (2022). Aplikácia fenomenológie v antropologickom a etnografickom výskume: východiská a perspektívy. Filozofia, 77(9), 711-722. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.9.4

2021

Vydrová, J. . (2021). Telesnosť ako excentrická pozicionalita v antropológii a filozofii biológie Helmutha Plessnera. Filozofia, 76(7), 487 – 498. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.7.1

2020

Vydrová, J. . (2020). Konvergencie fenomenológie, pražského štrukturalizmu a umeleckej tvorby. Príspevok ku genealógii fenomenológie v stredoeurópskom priestore. Filozofia, 75(2), 109-120. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.2.3

2016

Vydrová, J. . (2016). Prítomnosť človeka. Antropologický prístup Helmutha Plessnera. Filozofia, 71(7), 562-571. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/7/562-571.pdf
Vydrová, J. . (2016). Pokračovať v hľadaní. O fenomenológii v Rusku. Rozhovor s Nataliou Artemenko. Filozofia, 71(6), 525-532. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/6/525-532.pdf

2015

Vydrová, J. . (2015). Fenomenológia a kubizmus – možnosti zblíženia. Filozofia, 70(10), 831-841. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/10/831-841.pdf

2013

Vydrová, J. . (2013). Merz, P. – Staiti, A. – Steffen, F. (eds.): Geist – Person – Gemeinschaft. Freiburger Beiträge zur Aktualität Husserls. Filozofia, 68(4), 351-353. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/4/351-353.pdf
Vydrová, J. . (2013). Ja a Ne-Ja: archeologický prístup k štruktúre jadra v Husserlových textoch o časovej konštitúcii. Filozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 36-44. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/36-44.pdf
Karul, R. ., Tomašovičová, J. ., & Vydrová, J. . (2013). Na úvod: Interiorita, exteriorita, responzivita. Fílozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 1. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/1.pdf

2012

Vydrová, J. . (2012). Budúcnosť fenomenológie je v orientácii na problémy (Rozhovor s Anthonym J. Steinbockom). Filozofia, 67(6), 498-506. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/6/498-506.pdf