Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Juraj Podroužek
Počet príspevkov: 3

2010

Podroužek, J. . (2010). Raclavský, J.: Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání. Filozofia, 65(8), 804-806. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/8/804-806.pdf

2009

Podroužek, J. . (2009). Dynamická logika striktných procesov. Filozofia, 64(4), 346-350. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/4/346-350.pdf

2007

Podroužek, J. . (2007). Anafora a obmedzená kvantifikácia. Filozofia, 62(4), 324-328. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/4/324-328.pdf