Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Ľubomír Belás
Počet príspevkov: 18

2009

Belás, Ľubomír . (2009). Kant a Hegel o osvietenstve. Filozofia, 64(6), 584-591. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/6/584-591.pdf

2008

Belás, Ľubomír . (2008). Kant a problém politiky. Filozofia, 63(2), 131-143. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/2/131-143.pdf

2006

Belás, Ľubomír . (2006). Hume a Kantova filozofia dejín. Filozofia, 61(4), 281-294. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/4/281-294.pdf

2005

Belás, Ľubomír . (2005). Kniha filozofických spomienok (E. Várossová). Filozofia, 60(7), 542-544. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/7/542-544.pdf
Belás, Ľubomír . (2005). Sociálne dôsledky Kantovej etiky. Filozofia, 60(4), 254-268. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/4/254-268.pdf

2004

Belás, Ľubomír . (2004). Vladár a technika politiky. Filozofia, 59(1), 1-7. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/1/1-7.pdf

2003

Belás, Ľubomír . (2003). Machiavelli a doba renesancie. Filozofia, 58(3), 181-187. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/3/181-187.pdf

2002

Belás, Ľubomír . (2002). Descartes a doktor vladárov. Filozofia, 57(1), 21-30. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/1/21-30.pdf

2001

Belás, Ľubomír . (2001). Problém mieru v kontexte Kantovej filozofie dejín. Filozofia, 56(2), 75-81. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/2/75-81.pdf

2000

Belás, Ľubomír . (2000). Metafyzika dejín - nový smer Kantovho kriticizmu. Filozofia, 55(3), 229-241. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/3/229-241.pdf