Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Vítězslav Horák
Počet príspevkov: 1

2007

Horák, V. . (2007). „Bildwissenschaft“ – na prahu novej vedy?. Filozofia, 62(2), 136-141. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/2/136-141.pdf