Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Branislav Fábry
Počet príspevkov: 1

2007

Fábry, B. . (2007). Človek a osoba v práve a v bioetike. Vplyv bioetiky na súčasnú diskusiu o pojmoch človek a osoba v práve. Filozofia, 62(3), 216-222. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/3/216-222.pdf