Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Richard Sťahel
Počet príspevkov: 9

2023

Sťahel, R. . (2023). Introduction: Philosophical Examinations of the Anthropocene. Filozofia, 78(Supplement), 1-7. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.10.Suppl.1

2020

Sťahel, R. . (2020). Environmentálna filozofia. Filozofia, 75(10), 813 – 814. Cit z https://www.sav.sk/journals/uploads/121814510_Na%20úvod_RZA_defi2.pdf
Sťahel, R. . (2020). K filozofii ekologickej civilizácie. Filozofia, 75(10), 815 – 831. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.10.1

2019

Sťahel, R. . (2019). Lovelockov koncept udržateľného ústupu a jeho konzekvencie. Filozofia, 74(5), 352-365. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.5.1

2018

Sťahel, R. . (2018). Environmentalizmus ako politická filozofia pre 21. storočie. Filozofia, 73(1), 1-13. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/1/1-13.pdf

2015

Sťahel, R. . (2015). Environmentálna zodpovednosť a environmentálna bezpečnosť. Filozofia, 70(1), 1-12. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/1/1-12.pdf

2012

Pružinec, T. ., & Sťahel, R. . (2012). Správa z konferencie Filozofické reakcie na Francúzsku revolúciu (1789). Filozofia, 67(10), 860-861. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/10/860-861.pdf

2005

Sťahel, R. . (2005). Niektoré reflexie pojmu ekonomickej krízy. Filozofia, 60(3), 162-169. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/3/162-169.pdf

2001

Sťahel, R. . (2001). Kultúrnou úlohou filozofie je udržiavať diskusiu (R. Rorty). Filozofia, 56(5), 360-362. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/5/360-362.pdf