Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Pavel Cmorej
Počet príspevkov: 51

2020

Cmorej, P. . (2020). K problémom metodológie empirických vied. Ku knihe L. Bielika Metodologické aspekty vedy. Filozofia, 75(10), 873 – 891. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.10.5

2017

Cmorej, P. . (2017). Ako sa vyvíjajú pojmy (II). Filozofia, 72(8), 656-667. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/8/656-667.pdf
Cmorej, P. . (2017). Ako sa vyvíjajú pojmy (I). Filozofia, 72(7), 567-580. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/7/567-580.pdf

2015

Cmorej, P. . (2015). Možné indivíduá a posibílie (II). Filozofia, 70(10), 800-816. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/10/800-816.pdf
Cmorej, P. . (2015). Možné indivíduá a posibílie (I). Filozofia, 70(8), 585-600. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/8/585-600.pdf

2013

Cmorej, P. . (2013). Od deskripcií k ich referentom. Filozofia, 68(10), 825-848. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/10/825-848.pdf

2011

Cmorej, P. . (2011). Jazyková prax, alebo filozofické predsudky? (Zarážajúca ľahkosť odmietania). Filozofia, 66(8), 794-817. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/8/794-817.pdf

2010

Cmorej, P. . (2010). Sú indivíduá zložkami myšlienok?. Filozofia, 65(8), 780-791. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/8/780-791.pdf

2009

Cmorej, P. . (2009). Úvaha nad knihou Mariána Zouhara Základy logiky pre spoločenskovedné a humanitné odbory. Filozofia, 64(7), 704-710. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/7/704-710.pdf

1999

Cmorej, P. . (1999). K špecifikácii a poznaniu množín. Filozofia, 54(10), 701-716. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/10/701-716.pdf