Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Michal Bartko
Počet príspevkov: 5

2002

Bartko, M. . (2002). Tomáš Trnka alebo záhada vedomia a poznania. Filozofia, 57(7), 504-509. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/7/504-509.pdf

1998

Bartko, M. . (1998). Marian Váross alebo problém fanatizmu. Filozofia, 53(2), 127-130. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/2/127-130.pdf

1997

Bartko, M. . (1997). John Locke alebo Čo je vrodené a čo je získané?. Filozofia, 52(6), 379-383. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/6/379-383.pdf

1996

Bartko, M. . (1996). Tomáš Trnka alebo záhada vedomia a poznania. Filozofia, 51(11), 755-760. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/11/755-760.pdf
Bartko, M. . (1996). Henri Poincaré alebo kríza fyziky a filozofie. Filozofia, 51(6), 355-360. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/6/355-360.pdf