Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Barbora Hlavová
Počet príspevkov: 51

1991

Hlavová, B. . (1991). Aktuálne o politickom mýte. Filozofia, 46(5), 509-512. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/5/509-512.pdf

1989

Hlavová, B. . (1989). Niektoré osobitosti normatívnej regulácie v morálke. Filozofia, 44(6), 669-679. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/6/669-679.pdf
Hlavová, B. . (1989). Tvorivá činnosť a problémy jej regulovania. Filozofia, 44(2), 256-259. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/2/256-259.pdf

1988

Hlavová, B. . (1988). Etická reflexia „mravných naučení“ Hugolína Gavloviča. Filozofia, 43(3), 378-383. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/3/378-383.pdf
Hlavová, B. . (1988). O vzťahu vedy a morálky. Filozofia, 43(1), 107-110. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/107-110.pdf

1987

Hlavová, B. . (1987). K dialektike vzťahu spoločenského a individuálneho mo­rálneho vedomia. Filozofia, 42(3), 344-357. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/3/344-357.pdf

1986

Hlavová, B. . (1986). Osobnostné aspekty utvárania vedomia. Filozofia, 41(4), 435-442. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/4/435-442.pdf
Hlavová, B. . (1986). Predmet, štruktúra a základné smery marxistickej etiky. Filozofia, 41(4), 474-478. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/4/474-478.pdf
Hlavová, B. . (1986). Filozofické a metodologické súvislosti vedy a techniky. Filozofia, 41(3), 374-378. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/3/374-378.pdf
Hlavová, B. . (1986). Duchovno-praktická komplementarita morálky. Filozofia, 41(2), 167-178. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/2/167-178.pdf