Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Marta Gluchmanová
Počet príspevkov: 5

2023

Gluchmanová, M. . (2023). Medzinárodná konferencia: Etické myslenie minulosti a súčasnosti: Etika v 20. a 21. storočí II. Filozofia, 78(6), 504-507. Cit z https://www.sav.sk/journals/uploads/061213047%20Gluchmanová%20-%20správa%20(defi).pdf

2022

Gluchmanová, M. . (2022). Dedičstvo antickej filozofie ako most medzi Východom a Západom. Filozofia, 77(9), 738-740. Cit z https://www.sav.sk/journals/uploads/11231710Z_vec_ziv.pdf

2014

Gluchmanová, M. ., & Gluchman, V. . (2014). Medzinárodná konferencia k otázkam etiky rozvoja. Filozofia, 69(7), 635-636. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/7/635-636.pdf

2012

Gluchmanová, M. . (2012). Konferencia Dejiny etického myslenia na Slovensku III. Filozofia, 67(9), 778-779. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/9/778-779.pdf

2010

Gluchmanová, M. . (2010). Etika a politika v medzinárodnom kontexte. Filozofia, 65(7), 711-713. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/7/711-713.pdf