Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Radim Šíp
Počet príspevkov: 3

2011

Šíp, R. . (2011). Rorty a pragmatické pojetí problému veřejné versus soukromé. Filozofia, 66(10), 981-991. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/10/981-991.pdf

2010

Šíp, R. . (2010). Hroch, J.: Filozofická, strukturální a hlubinná hermeneutika. Filozofia, 65(9), 914-917. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/9/914-917.pdf

2004

Šíp, R. . (2004). Rorty a Foucault (Dialektika osvícenství a romantismu). Filozofia, 59(1), 31-40. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/1/31-40.pdf