Skip to main content

Publications of the Author

Štefan Polakovič
Number of publications: 5

1993

Polakovič, Štefan . (1993). Úvod do náuky o národoch. Filozofia, 48(9), 554-565. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/9/554-565.pdf
Polakovič, Štefan . (1993). Úvod do blondelizmu. Filozofia, 48(6), 353-365. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/6/353-365.pdf

1992

Polakovič, Štefan . (1992). Kultúra je záležitosťou národa. Filozofia, 47(6), 321-328. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/6/321-328.pdf

1990

Polakovič, Štefan . (1990). Národ a kultúra. Filozofia, 45(5), 563-574. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/5/563-574.pdf
Polakovič, Štefan . (1990). Päťdesiat rokov od založenia Filozofického zborníka. Filozofia, 45(3), 359-360. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/3/359-360.pdf