Skip to main content

Publications of the Author

Ondrej Mészáros
Number of publications: 41

2020

Mészáros, O. . (2020). Súčasný stav historiografie maďarskej filozofie. Filozofia, 75(1), 1-12. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.1.1

2016

Mészáros, O. . (2016). Hegel v maďarskej a slovenskej filozofii 19. storočia. Filozofia, 71(10), 845-857. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/10/845-857.pdf

2014

Mészáros, O. . (2014). Dejiny národných filozofií v stredoeurópskom kontexte (Niekoľko metodologických poznámok). Filozofia, 69(9), 725-736. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/9/725-736.pdf

2012

Mészáros, O. . (2012). Marxistická filozofia v Maďarsku po roku 1945. Filozofia, 67(10), 785-804. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/10/785-804.pdf

2011

Mészáros, O. . (2011). Novokantovstvo a teória hodnôt v maďarskej filozofii na prelome 19. a 20. storočia. Filozofia, 66(10), 994-1002. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/10/994-1002.pdf
Mészáros, O. . (2011). Správa zo 7. hungarologického kongresu v Rumunsku. Filozofia, 66(9), 951-953. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/9/951-953.pdf

2010

Mészáros, O. . (2010). Prvý verejný spor v maďarskej filozofii: Spor o Kantovu filozofiu na prelome 18. a 19. storočia. Filozofia, 65(10), 965-978. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/10/965-978.pdf

2009

Mészáros, O. . (2009). Filozofia a filozofi na prešporskej Kráľovskej akadémii na prelome 19. a 20. storočia. Filozofia, 64(10), 929-938. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/10/929-938.pdf
Mészáros, O. . (2009). O informačnej hodnote jednej monografie o dejinách novotomistických metafyzík. Filozofia, 64(4), 394-395. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/4/394-395.pdf

2008

Mészáros, O. . (2008). Filozofické názory dvoch novotomistických mysliteľov z Nitry na prelome 19. a 20. storočia. Filozofia, 63(10), 874-882. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/10/874-882.pdf