Skip to main content

Publications of the Author

Zoltán Pástor
Number of publications: 1

1975

Pástor, Z. . (1975). Predpoklady šírenia a prvé ohlasy marxizmu na Slovensku do r. 1890. Filozofia, 30(2), 177-185. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1975/2/177-185.pdf