Skip to main content

Publications of the Author

Juraj Zvara
Number of publications: 6

1967

Mošner, O. ., & Zvara, J. . (1967). Prvý kongres československých sociológov. Filozofia, 22(3), 325-330. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1967/3/325-330.pdf

1966

Mošner, O. ., & Zvara, J. . (1966). Porada o teórii organizácie a politiky. Filozofia, 21(3), 336-338. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/3/336-338.pdf

1965

Mošner, O. ., & Zvara, J. . (1965). Konferencia o štruktúre socialistickej spoločnosti. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(3), 303-307. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/3/303-307.pdf

1964

Zvara, J. . (1964). Konferencia o štruktúre socialistickej spoločnosti. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(5), 480-484. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/5/480-484.pdf
Zvara, J. . (1964). Podnetné rokovanie o poňatí a výučbe vedeckého komunizmu. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(3), 294-297. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/3/294-297.pdf

1963

Zvara, J. . (1963). Ucelený pohľad na problematiku slovenskej národnostnej otázky. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(2), 183-185. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/2/183-185.pdf