Skip to main content

Publications of the Author

I. Bralok
Number of publications: 1

1964

Bralok, I. . (1964). O filozofických otázkach formálnej logiky. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(4), 387-395. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/4/387-395.pdf