Skip to main content

Publications of the Author

M. T. Jovčuk
Number of publications: 1

1957

Jovčuk, M. T. (1957). Otázky dejín filozofie v prácach G. V. Plechanova. Slovenský Filozofický časopis, 12(3), 301-312. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1957/3/301-312.pdf