Skip to main content

Publications of the Author

Miroslav Bažány
Number of publications: 1

1953

Bažány, M. . (1953). Základné teoretické otázky psychológie vo svetle diskusie v časopise „Voprosy filosofii“. Filozofický časopis, 8(3-4), 381-389. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1953/3-4/381-389.pdf