Skip to main content

Publications of the Author

Anton Jurovský
Number of publications: 1

1950

Jurovský, A. . (1950). Súčasný stav a úlohy našej psychologie. Filozofický sborník SAVU, 5(1), 48-51. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1950/1/48-51.pdf