Skip to main content

Publications of the Author

Jaroslav Dubnický
Number of publications: 1

1950

Dubnický, J. . (1950). K problematike ideového odkazu štúrovcov. Filozofický sborník SAVU, 5(1), 60-64. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1950/1/60-64.pdf