Skip to main content

Publications of the Author

Peter Kyslan
Number of publications: 2

2023

Kyslan, P. (2023). Od Freudovej psychoanalýzy k filozofickej patológii kultúry. Filozofia, 78(6), 474 - 491. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.6.5

2018

Kyslan, P. (2018). Pollmann, A. − Lohmann, G. (ed.): Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka. Filozofia, 73(3), 254-256. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/3/254-256.pdf