Skip to main content

Publications of the Author

Mária Mičaninová
Number of publications: 19

2017

Mičaninová, M. ., & Brenišin, J. . (2017). Filozofia v islamskom svete. Rozhovor s prof. Petrom Adamsonom. Filozofia, 72(1), 64-67. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/1/64-67.pdf

2014

Mičaninová, M. ., & Kolberová, T. . (2014). Platonizmus: filozofia i životný program. Rozhovor s Johnom M. Dillonom. Filozofia, 69(2), 188-192. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/2/188-192.pdf

2013

Mičaninová, M. . (2013). Davies, D.: Method and Metaphysics in Maimonides’ Guide for the Perplexed. Filozofia, 68(6), 539-541. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/6/539-541.pdf

2012

Chabada, M. ., Maco, R. ., Marcelli, M. ., & Mičaninová, M. . (2012). Preklad odborného textu ako vedecká práca. Filozofia, 67(10), 848-851. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/10/848-851.pdf
Mičaninová, M. . (2012). O metaforách podľa Hansa Blumenberga. Filozofia, 67(7), 592-601. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/7/592-601.pdf

2010

Mičaninová, M. . (2010). Avicebronov Prameň života a Albert Veľký. Filozofia, 65(2), 161-169. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/2/161-169.pdf
Mičaninová, M. . (2010). Rozhovor s prof. Dr. Theom Kobuschom. Filozofia, 65(2), 200-206. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/2/200-206.pdf

2009

Mičaninová, M. . (2009). Lasker, D.: Jewish Philosophical Polemics against Christianity in the Middle Ages. Filozofia, 64(4), 399-404. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/4/399-404.pdf

2008

Mičaninová, M. . (2008). Filozofická terminológia Koruny kráľovstva rabína Šlomo Ben Gabirola. Filozofia, 63(5), 427-432. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/5/427-432.pdf
Mičaninová, M. . (2008). Menachem Kellner: Maimonides’ Confrontation with Mysticism. Filozofia, 63(2), 192-196. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/2/192-196.pdf