Skip to main content

Publications of the Author

Zuzana Zelinová
Number of publications: 12

2023

Zelinová, Z. . (2023). CEPKO, Jaroslav, KALAŠ Andrej, SUVÁK Vladislav: Aristippi Cyrenaei fragmenta / Zlomky Aristippa z Kyrény. Filozofia, 78(1), 71-74. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.1.6

2022

Zelinová, Z. . (2022). Kráľovský pes: Aristippos z Kyrény a výchova prostredníctvom pôžitkov. Filozofia, 77(3), 192-204. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.3.4

2021

Zelinová, Z. . (2021). SUVÁK, Vladislav: Ars vivendi alebo umenie žiť medzi Sókratom a Foucaltom. Filozofia, 76(7), 554 – 559. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.7.7
Zelinová, Z. . (2021). FRANTIŠEK ŠKVRNDA: Sokratovská otázka ako problém historiografie antickej filozofie. Filozofia, 76(3), 232 – 235. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.3.7

2020

Škvrnda, F. ., & Zelinová, Z. . (2020). Platónov Sokrates a problematika antropologického obratu. Filozofia, 75(3), 212-223. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.3.4

2019

Zelinová, Z. ., & Kalaš, A. . (2019). Alkibiadov pedagogický Eros?. Filozofia, 74(1), 13-27. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.1.2

2018

Zelinová, Z. . (2018). Aristotelés – autor Platónových dialógov Štátnik a Sofista?. Filozofia, 73(2), 133-144. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/2/133-144.pdf

2017

Zelinová, Z. . (2017). Flachbartová, L., Sisáková, O., Suvák, V.: Starosť o seba: Antické problematizácie života a súčasné myslenie. Filozofia, 72(6), 503-504. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/6/503-504.pdf
Zelinová, Z. . (2017). Cepko, J., Kalaš, A., Suvák, V.: Diogenis Fragmenta Diogenove zlomky, Fontes Socraticorum II. Filozofia, 72(2), 154-156. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/2/154-156.pdf

2016

Zelinová, Z. . (2016). Kynická paideia alebo Antisthenés medzi Odysseom a Sókratom. Filozofia, 71(2), 107-118. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/2/107-118.pdf