Skip to main content

Publications of the Author

Pavol Sucharek
Number of publications: 16

2017

Sucharek, P. . (2017). Zmierenie nie je odpustenie. Chvála odpustenia. Filozofia, 72(6), 417-428. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/6/417-428.pdf

2016

Sucharek, P. . (2016). Totálny obraz. Chvála myslenia. Filozofia, 71(6), 487-493. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/6/487-493.pdf

2015

Sucharek, P. . (2015). Levinas, E.: Œuvres 3. Eros, littérature et philosophie. Filozofia, 70(3), 240-243. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/3/240-243.pdf

2014

Sucharek, P. . (2014). Sebauvedomenie a otvorenosť. K rekonštrukcii fenomenologického prístupu v psychoterapii. Filozofia, 69(10), 847-858. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/10/847-858.pdf
Sucharek, P. . (2014). Ľudské ako otvorená a rytmická jednota. Henry Maldiney. Filozofia, 69(7), 558-568. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/7/558-568.pdf

2013

Sucharek, P. . (2013). Umelec – Pontifex oppositorum. Filozofia, 68(9), 729-740. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/9/729-740.pdf
Sucharek, P. . (2013). Levinas, E.: Œuvres 2. Parole et silence. Filozofia, 68(3), 260-264. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/3/260-264.pdf
Sucharek, P. . (2013). Levinas, E.: Œuvres 1. Carnets de captivité et autres inédits. Filozofia, 68(2), 169-173. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/2/169-173.pdf

2012

Sucharek, P. . (2012). Správa z konferencie SFZ Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.-J. Rousseaua). Filozofia, 67(10), 863-865. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/10/863-865.pdf
Sucharek, P. . (2012). Meitinger, S. (ed.): Henri Maldiney – une phénoménologie à l’impossible. Filozofia, 67(9), 769-772. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/9/769-772.pdf