Skip to main content

Publications of the Author

Róbert Stojka
Number of publications: 4

2015

Stojka, R. . (2015). Demokracia nie je prechádzka ružovou záhradou. Rozhovor s Ivanom Chvatíkom pri príležitosti 25. výročia založenia Archívu Jana Patočku. Filozofia, 70(6), 472-478. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/6/472-478.pdf

2010

Stojka, R. . (2010). III. medzinárodná konferencia Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie. Filozofia, 65(2), 210-211. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/2/210-211.pdf
Stojka, R. . (2010). Patočka a Európa. K pojmu Európy v Patočkovej filozofii dejín. Filozofia, 65(2), 150-160. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/2/150-160.pdf

2009

Stojka, R. . (2009). Patočka, J., Věčnost a dějinnost. Filozofia, 64(1), 85-87. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/1/85-87.pdf